1. Udělujete tímto souhlas společnosti Televizi Kolín se sídlem Bezručova 980, Kolín II, 280 02, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • věk
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem koordinace spojení s klienty Televize Kolín. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 36 měsíců.
 3. Věk je možný zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné jej zpracovávat pro nulté kolo VŘ.
 4. Bližší informace o zpracovávání souborů cookies lze nalézt zde.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@televizekolin.org nebo Bezručova 980, Kolín II, 28002
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a. YouTube
  b. Facebook
  c. 1. ZŠ Kolín
  d. Clever Soft | televize.kolin.cz
  e. Město Kolín
  f. Google Analytics
  g. Google Drive
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kontakt na správce webu:

Jakub Mazuch
Televize Kolín
Bezručova 980 (areál ZŠ Bezručova)
280 02 Kolín II
e-mail: webmaster@televizekolin.org