Televize Kolín je studentská dobrovolná činnost. Studio pracuje od roku 2006, kdy jsme se zapojili do celostátního projektu Digináves při České televizi. To nám umožnilo technické i odborné zapojení do tvorby klasických televizních reportáží pro webové zpravodajství ČT. Nejlepší reportáže nám odvysílala ČT v pořadu Zajímavosti z regionů.
Až do roku 2010 jsme sídlili v prostorách DDM Kolín. Pak jsme se přesunuli do Základní školy Kolín II, Bezručova 980.

V roce 2011 jsme získali dotaci na novou kameru SONY NX 70 z Grantového programu partnerství pro Kolínsko od firmy TPCA.

V roce 2012 jsme získali dotaci na střižnu Apple iMac se střihovým programem Final Cut pro X. Tím nám byla umožněna mnohem profesionálnější a rychlejší práce s natočeným materiálem.

Koncem roku 2014 byla na základě další dotace pořízena druhá střižna PC s programem SONY Vegas.

V létě roku 2015 jsme se v rámci prostor školy přestěhovali do budovy jídelny a získali studio se dvěma místnostmi, propojené studiovým oknem.

Koncem roku 2015 bylo na základě dotace Měú Kolín studio vybaveno datovým úložištěm s reálnou kapacitou 8TB Tato poslední investice nám otevřela možnost vytvoření archivu.

Další součástí naší práce jsou reportáže v rámci festivalu dechové hudby Kmochův Kolín. V rámci festivalu taky vysíláme přímý rozhlasový přenos.

Historie televizního studia v časové ose:

data_studio_historie